Hospodářská komora ČR - 5 otázek pro Martina Zelingra

Hospodářská komora České republiky - časopis KOMORA; 5 otázek pro zakladatele a jednatele společnosti PRAGUE REALITY.

Jak dlouho podnikáte? První živnostenský list mám od svých 19 let, tedy od roku 1993. Pak následovala koncese na oceňování nemovitého majetku a v roce 1999 založení společnosti PRAGUE REALITY, kde jsem jednatelem. 

Co vám podnikání přináší? Mnoho. Přináší mi svobodu. Přináší mi možnost seberealizace a prostor pro vlastní kreativitu. Příležitost uskutečňovat své sny a přijímat výzvy. Chybovat, poznávat a stále se učit. Nikdy jsem své podnikání nevnímal jako prostý byznys a naše rodinná firma je pro mne spíš jako jedno z mých dětí. A jako otec pak těžce prožívám všechny její nezdary a naopak se zase euforicky raduji z jejích úspěchů.

Jaké bylo nejlepší období ve vašem podnikání? Určitě bych mohl říci, že nejlepším obdobím v našem oboru byl čas hospodářského růstu a realitní boom v letech 2003 až 2008. Jako optimista ale věřím, že nejlepší období nás ještě čeká. Jsme to my samotní, kdo dobrá nebo špatná období vytváříme. To je potřeba mít na paměti.  

Co do podnikání v žádném případě nepatří? Uspokojení.  Nejlepší cestou ke stagnaci nebo úpadku je nereagovat na nové věci a spokojit se s již dosaženým. Podnikání je neustálý vývoj. Ve vztahu k okolí sem určitě nepatří bezohlednost a lajdáctví. Dobře vykonaná a uspokojující práce má stát na začátku pomyslného řetězce. Teprve na jeho konci je přiměřený finanční zisk.  

Co byste rád v podnikání do budoucna dokázal? Myslím si, že v tomto ohledu by nemělo platit pro žádného podnikatele žádné omezení. Vždycky bude nadohled řada dalších met, ke kterým stojí za to směřovat. S přibývajícími léty, kdy naše firma působí na trhu, jsem zjistil, že nejdůležitějším cílem není vytvářet ohromný zisk nebo být největším. Určitě ne prvoplánově. Zní to nejspíš jako klišé, ale jako nejdůležitější vnímám cíl něco hodnotného a smysluplného pro někoho vytvořit. Vést firmu, ve které lidé rádi a dobře pracují. Opravit další zchátralý dům a vytvořit v něm příjemné byty. Spravovat stovky pražských domů tak, aby to na nich bylo vidět…   

cely clanek jpg.jpg

Zdroj: KOMORA, Datum vydání: 8.7.2013, Název: 5 otázek pro Martina Zelingra, Ročník: 14, Číslo: 07-08, Autor: Kateřina Bártová

Datum publikace článku: 17.11.2022